1397/12/15 6:02 ب ظ
کد خبر : 420171
فرزاد ارزانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان
فولاد هرمزگان؛ نماد خودکفايي صنعت فولاد
شما و اقتصاد: شرکت فولاد هرمزگان در بين واحدهاي صنعتي کشور با اتنخاذ رويکرد مديريتي جدي توانسته در سال‌هاي اخير به دستاوردهاي موردتوجهي در بخش‌هاي مختلف توليد برسد؛ مدير تامين قطعات اين شرکت از برنامه بومي‌سازي 70درصد از قطعات موردنياز تا 45سال آينده خبر مي‌دهد و مديرعامل فولاد هرمزگان مي‌گويد: «برنامه 1.5ميليون تني توليد فولاد اين شرکت در سال 98 با تمام قوت بر جاي خود باقي است».
به گزارش شما و اقتصاد:  ادامه توليد با تمام قوت
فرزاد ارزاني مديرعامل شرکت فولاد هرمزگان در حاشيه بيست‌ويکمين سمپوزيوم فولاد کيش در خصوص دستاوردهاي اين شرکت  در سال 97 به معدن نامه گفت: 4بعد اصلي رويکرد شرکت فولاد هرمزگان را توليد، سودآوري، نيروي انساني متخصص و صادرات تشکيل مي‌دهد که در همين راستا نقشه‌ راه اين شرکت تبيين مي‌شود.  وي افزود: دربرنامه 10ماهه اول توليد سال جاري اين شرکت عليرغم تحريم‌ها و فشارهاي داخلي و خارجي، در توليد تختال 5درصد نسبت و در بحث توليد آهن‌اسفنجي 10درصد نسبت به سال قبل جلوتر است.
ارزاني با اشاره به رويکرد صادراتي فولاد هرمزگان گفت: اين شرکت در بحث صادرات در 6ماهه اول سال جاري از برنامه جلوتر بود و در اشل 10ماهه 50درصد از توليدات اين شرکت عليرغم محدوديت‌هاي بين‌المللي به بازارهاي قبلي و همينطور بازارهاي جديد صادر شده‌ و اين صادرات در دوماه پاياني سال نيز ادامه خواهد داشت.
مديرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به ظرفيت اسمي 1.5ميليون تني اين شرکت گفت: در سال 96 فولاد هرمزگان 1ميليون و 410هزار تن توليد داشته و برنامه اين شرکت براي سال 97 توليد 1.5ميليون تن فولاد و دستيابي به ظرفيت اسمي است.
وي افزود: عليرغم محدوديت‌هاي بين‌المللي و مشکلات شرکت‌هاي داخلي براي خريد محصولات فولاد هرمزگان، اين شرکت در جهت حفظ بازارهاي جهاني، تغذيه بازارهاي داخلي و افزايش توليد تلاش‌هاي بسياري صورت گرفته‌است.
ارزاني در خصوص برنامه‌هاي اين شرکت در سال 98 گفت: برنامه‌ريزي‌هاي لازم  نقشه راه سال 98 تبيين شده و بر اساس برنامه 1.5ميليون تني با تمام توان به توليد خود ادامه خواهد داد.
توسعه صنايع نسوز با تکيه بر توان داخلي
جواد قراگوزلو مدير فني توليد فولادسازي و ريخته‌گري شرکت فولاد هرمزگان در حاشيه نمايشگاه بين المللي فولاد کيش 97 به معدن نامه در خصوص شرايط صنعت نسوز در صنعت کشور اظهار داشت: صنايع نسوز ايران هم پاي صنعت فولاد در سال‌هاي اخير شاهد رشد قابل قبولي بوده‌است اما توليد در شرايط کنوني مسلما عملکرد متفاوتي را مي‌طلبد.
وي با اشاره به تحريم‌هاي اقتصادي ايالات متحده گفت: شرايط تحريمي بالاجبار واحدهاي صنعتي را به سمت استفاده از دانش فني و مواد اوليه داخلي سوق داده‌است و الزاما اين مسير در راه توسعه قوي‌تر طي خواهد شد.
قراگوزلو افزود: اما برخي از مواد اوليه پايه نسوز به واردات وابسته است هرچند که سصنعت نسوز تاکنون در تامين مواد موردنياز خود موفق بوده اما اين ميزان از توليد مواد پايه کفاف نياز صنايع نسوز کشور را نمي‌دهد.
مدير توليد شرکت فولاد هرمزگان در خصوص مشکل کمبود نقدينگي صنايع نسوز اظهار داشت: در شرايط بحراني بايد از راهکارهاي بحراني و استراتژي‌هاي مناسب شرايط کنوني استفاده کرد و متخصصان امر راهي براي تامين ارز موردنياز آن‌ها پيدا کنند.
وي در خصوص نمايشگاه بين‌المللي و بيست‌ويکمين سمپوزيوم فولاد کيش 97 گفت: در نمايشگاه‌ها فولادسازان مي‌توانند در شرايطي مناسب با دستاوردهاي خود آشنا شوند و به تعامل بيشتري در راستاي نيازمندي‌ها بپردازند و مسلما اين گردهمايي‌ها لازمه توسعه و پيشرفت در جهت خودکفايي است.
مدير توليد فولادسازي و ريخته‌گري فولاد هرمزگان در خصوص افق چشم‌انداز اين شرکت گفت: فولاد مبارکه از ميزان ظرفيت توليد در سال جاري گذشته‌است و در توليد ماهيانه نيز رکورد ثبت کرده‌‌است که در همين راستا برنامه 1.5ميليون تني توليد در سال 98 نيز در دستور کار قرار دارد.
وي در خصوص رويکرد صادراتي فولاد هرمزگان در سال 98 گفت: در شرايط کنوني بايد بر اساس پيچيدگي‌هاي بازار پيش رفت در عين حال فولاد مبارکه به برند خوبي در بازارهاي جهاني تبديل شده‌است.
قراگوزلو پيشينه تحريم صنعت فولاد را طولاني دانست و افزود: توليد 25ميليون تن با تلاش بسيار سختي محقق شد و در شرايط دشوار کنوني صنعت ايران شاهد دستاوردهاي علمي در صنعت فولاد است و بايد در اين جنگ اقتصادي همديگر را ياري کنيم.
وي افزود: براي افق 1404 ظرفيت‌سازي‌هاي لازم صورت گرفته اما اين برنامه را بايد با توجه به شرايط کنوني مورد بازنگري قرار داد.
بومي‌سازي 70 درصد از قطعات
همچنين محمد معظم‌فر مدير خريد قطعات يدکي فولاد هرمزگان در حاشيه بيست‌ويکمين سمپوزيوم فولاد کيش به معدن نامه در خصوص فعاليت اين شرکت در جهت بومي‌سازي و تامين قطعات گفت: از سال 90که توليدات اين شرکت شروع شد، اين شرکت با کمک گرفتن از تجربيات فولاد مبارکه به ايجاد  زيرساخت‌هاي تامين قطعات يدکي پرداخت.
وي با اشاره به تحريم‌هاي اقتصادي امريکا گفت: با خروچ آمريکا از برجام کارگروهي در راستاي خريد و ذخيره قطعات موردنياز تشکيل شد و فولاد هرمزگان تاکنون با مشکل تامين قطعات يدکي مواجه نشده‌است.
مدير خريد قطعات فولاد هرمزگان افزود: اين شرکت تا دوسال آينده از لحاظ قطعات يدکي تامين است و با توجه به اينکه 15درصد از نياز شرکت را قطعات پرمصرف تشکيل مي‌دهند طرح‌هاي مهندسي معکوس و مهندس مجدد در راستاي تامين اين قطعات نيز در دستور کار قرار دارد.
معظم‌فر با اشاره به فعاليت‌هاي فولاد هرمزگان در جهت بومي‌سازي قطعات يديک گفت: تاکنون 27درصد از قطعات موردنياز اين شرکت بومي‌سازي شده و با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا 5سال آينده 70درصد قطعات موردنياز فولاد هرمزگان بومي‌سازي خواهد شد.
رسيدن به ظرفيت اسمي در سال 98
عليرضا نجار قويدل مديرواحد احيا مستقيم فولاد هرمزگان نيز در حاشيه سمپوزيوم کيش 97 به معدن نامه در خصوص توليدات اين واحد اظهار داشت: در سال گذشته يک shut down در دو مدول واحد احيا به جهت تعميرات اجرا شد که توان توليدي واحد احيا مستقيم را براي سال 97افزايش داد.
وي افزود: پس از تبين تابلو اهداف براي توليدات سال 97، در فروردين ماه و خردادماه سال جاري واحد احيا مستقيم توسط مدول A رکورد توليد بيش از 158هزار تني را ثبت کرد.
نجارقويدل با بيان اينکه رکورد ثبت شده توسط اين شرکت گفت: رکورد اصلي واحد احيا مستقيم در 17اسفندماه سال جاري زده شد که توليد سال گذشته شکسته شد؛ همچنين فولاد هرمزگان در سال گذشته 1ميليون و 406هزار تن توليد داشته و در سال جاري برنامه رسيدن به ظرفيت اسمي 1ميليون و 500هزار تني در دستور کار قرار گرفت که تا پايان سال به اين ميزان از توليد دست پيدا خواهد کرد.
وي افزود: در زمينه متال تقريبا بيش از 90درصد از محصولات در چهارچوب استانداردهاي بين‌المللي بوده و در سال 97رکورد کيفيت محصولات نيز زده‌شد.
نجار قويدل ادامه داد: اين رکوردها با تلاش تمام بخش‌هاي احيا مستقيم صورت گرفت و فولاد هرمزگان در ماه اول سال آينده پس از بزرگترين shut down ساليانه به برنامه توليد 1.5ميليون تني ادامه خواهد داد.
 
معدن نامه 

چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :