1397/12/23 7:53 ب ظ
کد خبر : 420481
تاکید مدیر عامل پتروشیمی مبین مبنی بر تکذیب هرگونه نشت مواد شیمیایی و گاز
شما و اقتصاد: تکذیب هرگونه نشت مواد شیمیایی و گاز از تصفیه خانه مبین
به گزارش شما و اقتصاد: به دنبال انتشار خبری مبنی بر نشت مواد شیمیایی از تصفیه خانه مبین و مسمومیت ۲۶ نفر براثر تأثیر ‏مواد شیمیایی این مرکز و انتقال آنها به بیمارستان‌های عسلویه، مدیرعامل پتروشیمی مبین با تکذیب ‏هرگونه نشت موارد شیمیایی و گازی از تصیفیه‌خانه مبین، از مسمومیت پنج نفر از کارکنان این ‏پتروشیمی خبر داد.‏ علیرضا شمیم گفت: تصفیه خانه این ‏شرکت از شبانه روز گذشته تا کنون در شرایط نرمال فرایندی بوده که‌ ترندهای عملیاتی مربوطه و نتایج ‏آنالیزرهای آنلاین خروجی، این ادعا را اثبات می‌کند.‏ وی افزود: در حال حاضر نیز تصفیه خانه و زباله سوزهای جامد و مایع در شرایط نرمال فرآیندی قرار ‏داشته و مخازن ذخیره تصفیه خانه در حداقل ظرفیت عملیاتی هستند.‏ شمیم تصریح کرد: مواد شیمیایی مشاهده شده در کانال جمع آوری آبهای سطحی متعلق به این شرکت ‏نبوده، بلکه کلیه شرکت‌های فازیک پتروشیمی متصل به آن بوده و امکان تخلیه دارند، از طرفی این ‏شرکت فاقد هرگونه مواد شیمیایی بوده و اصولاً نوع و ماهیت آلودگی ایجاد شده مؤید آلودگی هواست که ‏عمدتاً بصورت ونت و تخلیه گازها به اتمسفر صورت می‌پذیرد.‏ مدیر عامل پتروشیمی مبین با اشاره به اینکه انتشار این حجم از آلودگی اتمسفری توسط پساب به هیچ وجه ‏امکان پذیر نیست، خاطر نشان کرد: متاسفانه این شرکت نیز در این رخداد زیست محیطی تحت تأثیر قرار ‏گرفته و تعداد 5 نفر از پرسنل شاغل به دلیل مسمومیت به درمانگاه اعزام شدند که تحت درمان قرار ‏دارند.‏ روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :