1398/02/03 7:23 ب ظ
کد خبر : 421212
رالی دوستی هند و روسیه در ایران با حمایت بیمه رازی
شما و اقتصاد: رالی دوستی هند و روسیه در ایران با حمایت بیمه رازی برگزار می شود.
به گزارش شما و اقتصاد: رالی دوستی هند و روسیه که هر ساله به همت شرکت هندی ماهیندرا برگزار می گردد به ایران رسید، 6 دستگاه خودرو آلتوراس جی 4 (Alturas G4 ) در روز یک شنبه مورخ 25/01/1398جهت ادامه مسیر به سمت کشور روسیه از طریق مرز دریایی بندرعباس وارد ایران شدند، خودرو های شرکت کننده در این رویداد بین المللی مدت 64 روز را در کشور عزیزمان سپری خواهند کرد، که در این مدت از بندرعباس به سمت شیراز و سپس به پرسپولیس خواهند راند و در ادامه از طریق شهرهای اصفهان و تهران طی مسیر کرده و از طریق مرز شمالی وارد جمهوری آذربایجان خواهند شد و پس از گذشتن از شهر باکو وارد خاک روسیه شده و از طریق شهر های آستراخان، ولگاگراد و موسکو به خط پایان در شهر سن پترزبورگ خواهند رسید. در طول مدت برگزاری این رویداد بزرگ خودرو های شرکت کننده در آن تحت پوشش خدمات بیمه ای شرکت بیمه رازی می باشند.
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :