١٣٩٨/٠٣/٢١ ٤:٣٨ ب ظ
کد خبر : ٤٥٢٦٥٩
حدود 40 درصد از جمعیت استان کرمانشاه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند
شما و اقتصاد: حمیدرضا قاسمی مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگاران عملکرد سازمان تامین اجتماعی در این استان تشریح کرد.
به گزارش شما و اقتصاد:  به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، قاسمی گفت: تا پایان اسفند سال 97 از جمعیت 1 میلیون و 952 هزار و 434 نفری استان کرمانشاه 773 هزار و 201 نفر تحت پوشش چتر حمایتی بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان قرار دارندکه نشانگر ضریب پوشش جمعیتی 39.6 درصدی در استان است.
وی در ادامه سخنان خود رشد گروه های بیمه ای نسبت به سال قبل را در بیمه اجباری 3 درصد ،بیمه اختیاری 12 درصد،بیمه مشاغل آزاد 14.4 درصد،تعداد کارگاه ها 12 درصد و همینطور پرونده مستمری بگیران 9.7 درصد اعلام کردند.
 قاسمی اظهار داشت:تعداد بیمه شدگان زن خانه دار در پایان اسفند 97، 3 هزار و 430 است و نسبت به سال قبل از رشدی حدودا 500 درصدی برخوردار است.
وی افزود:  شمار بیمه شدگان زن خانه دار در استان کرمانشاه تا پایان فروردین98 ,  3هزار و625 نفر است و از رشدی حدودا 6 درصدی نسبت به پایان سال 97 برخوردار است.
مدیر کل تامین اجتماعی کرمانشاه با اشاره به اینکه در استان تقریبا 463 هزار و 242 نفر شاغل هستند گفت: 249 هزار و 790 نفر از شمار شاغلین استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که نمایانگر  نفوذ بیمه ای استان در پایان اسفند 97 نزدیک به 54 درصد است .
وی گفت: تعداد مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی این استان 68 هزار و 179 نفر،تعداد مستمری بگیران تبعی 46 هزار و 390 نفر است و جمعا 114 هزار و 569 نفر مستمری بگیر در استان وجود دارد.
 قاسمی رشد بازنشستگی در استان را 12.5 درصد ،از کارافتادگی 1.6 درصد و پرونده فوت شده ها را 6.3 درصد نسبت به مشابه سال قبل اعلام کرد.
وی افزود: شمار بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه 249 هزارو 790 نفر است و رشدی حدودا 2 درصدی نسبت به مشابه سال قبل را نشان می دهد.
قاسمی در پایان نسبت پشتیبانی (حمایت) استان را 5.06 درصد،سهم بیمه شدگان اجباری از کل بیمه شدگان(اصلی) را 58.16 درصد بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد را از کل بیمه شدگان(اصلی)8.65 درصد، بیمه شدگان اختیاری از کل بیمه شدگان را 4.63 درصد،بیمه شدگان راننده را از کل بیمه شدگان12.55 درصد، بیمه شدگان بافنده را از کل بیمه شدگان 2.95 درصد، بیمه شدگان بیمه بیکاری را 1.48 درصد،بیمه شدگان کارگران ساختمانی را 10.28 درصد، بازنشستگان از کل پرونده مستمری بگیران را 60.29 درصد، از کار افتادگان از کل پرونده مستمری بگیران را 5.15 درصد،سهم فوتی ها از کل پرونده مستمری بگیران را 34.456 درصد،بار تکفل بیمه شدگان اصلی را 1.64نفر ،بار تکفل مستمری بگیران بازنشسته را 1.43 نفر،بار تکفل مستمریگیران از کار افتاده کلی را 1.68 و بار تکفل مستمری بگیران فوت شده را 2.11 نفر اعلام کرد.
گفتنی است در استان کرمانشاه بزرگترین و کوچکترین شعبه تامین اجتماعی از لحاظ پوشش بیمه ای ،به ترتیب شعبه 3 کرمانشاه با 46 هزار و 411 نفر بیمه شده  و شعبه ماهیدشت با 2 هزار و 349 نفر بیمه شده است و به ترتیب دارای ضریب پوشش بیمه ای 14 درصد و 6 دهم درصد است.
‍‍‍
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :