1398/04/12 2:30 ب ظ
کد خبر : 463150
با صدور اطلاعیه ای اعلام شد؛
فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران تحویل تیر ۹۸
شما و اقتصاد: مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران تحویل تیر ۹۸ را اعلام کرد.
به گزارش شما و اقتصاد:  بر اساس این اطلاعیه فرآیند تحویل در قرارداد اختیار معامله زعفران سررسید تیر ماه ۹۸ در روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه با در نظر گرفتن شرایط زیر انجام می شود:
تحویل از طریق گواهی سپرده زعفران با نمادهای زعفران ۹۸۰۸ نگین ت. روستا(پ)(زعف ۹۸۰۸ پ۰۸) زعفران ۹۸۰۸ نگین زرین (پ)(زعف ۹۸۰۸ پ ۰۵)، زعفران ۹۸۰۸ نگین نوین (پ) (زعف ۹۸۰۸ پ ۰۹) و زعفران ۹۸۰۸ نگین طلای سرخ(پ) (زعف ۹۸۰۸ پ۱۰) امکانپذیر است.
بر اساس این اطلاعیه مرجع قیمت نقدی زعفران نگین در آخرین روز معاملاتی جهت تسویه نقدی و محاسبه جرائم نکول ، میانگن موزون قیمت پایانی معاملا گواهی سپرده نمادهای زعفران ۹۸۰۸ نگین ت. روستا(پ) (زعف ۰۸۰۸ پ ۰۸) زعفران ۹۸۰۸ نگین زرین (پ) (زعف ۹۸۰۸ پ ۰۵) ، زعفران ۹۸۰۸ نگین نوین (پ)(زعف ۹۸۰۸ پ ۰۹) و زعفران ۹۸۰۸ نگین طلای سرخ (پ)(زعف ۹۸۰۸ پ ۱۰) در آخرین روز معاملاتی قرارداد اختیار معامله است.
همچنین بر اساس این اطلاعیه درخواست های اعمال ارائه شده خریداران و ایفای تعهدات فروشندگان در نمادهای زیان آور وارد فرآیند تحویل نخواهند شد.
کالا خبر
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :