1 مورد در زمان 2.768 ثانیه یافت شد
  تحقق رونق تولید در سایه حمایت‌های بانک توسعه تعاون
شما و اقتصاد: عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون در بازدید از کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد گفت: بسته‌های حمایتی بانک توسعه تعاون زمینه و بستر مناسبی را جهت بهره‌مندی صنعتگران و تولیدکنندگان فراهم نموده است.