1 مورد در زمان 21.973 ثانیه یافت شد
 محصولات فناورانه  اسنوا برای مقابله با کرونا تا حمایت از مدافعان سلامت
شما و اقتصاد: بزرگترین مجموعه تولید لوازم خانگی کشور، از تحقیق و توسعه و آغاز طراحی دو محصول ویژه برای مبارزه با کرونا، رایگان شدن خدمات پس از فروش به صورت شبانه روزی برای شبکه بهداشت و درمان کشور و حمایت از قشر آسیب پذیر درگیر بیماری کرونا، خبر داد.